• O nas

na-strone-logo-wyciete.png 
Klaudia Kmieć
tel. 799 860081 
sklep@furniture-concept.pl  


Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9880301625, nr REGON 387772033.