• Zwroty i reklamacje

Reklamacje oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od doręczyciela należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić szczegółowy protokół szkody oraz wykonać zdjęcia uszkodzeń i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy kradzieży przesyłki w transporcie.

Odstąpienie od umowy

Jeśli

a) jesteś konsumentem

b) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: furniture_concept@wp.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Komuny Paryskiej 23/5, 56-100 Wołów , jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy, dbając o odpowiednie zabezpieczenie przesyłki do transportu. 
Zwrotu mebli można dokonać tylko u tego samego przewoźnika, który dostarczył towar. 
​Koszt wysyłki i zwrotu pokrywa Kupujący.

Zwrot płatności następuje niezwłocznie po dostarczeniu nam pełnowartościowego produktu bez wad powstałych po stronie Kupującego.
W przypadku zwrócenia nam towaru uszkodzonego, w oparciu o regulamin, zastrzegamy sobie prawo do zwrócenia kwoty pomniejszonej o wartość szkody.
W przypadku zwrotu towaru zakupionego za pośrednictwem platformy Przelewy24, zastrzegamy sobie prawo do potrącenia 2% prowizji pobieranej przez tego pośrednika. 

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: furniture_concept@wp.pl lub drogą pocztową na adres ul. Komuny Paryskiej 23/5, 56-100 Wołów.

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie, w granicach prawem dopuszczonych, tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

Wadliwy towar należy wysłać na adres: ul. Komuny Paryskiej 23/5, 56-100 Wołów

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Reklamacji nie podlegają oferowane towary po renowacji. 

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.